Musikatha - Hesus ikaw ang panginoon

O aming Diyos
Sinong 'di mamamangha sa'yong kapangyarihan
Ang lupa't kalangitan
Ikaw lamang ang may likha nito mula sa kawalan

Luwalhatiin Ka
Sa'yo lang marapat aming papuri't pagsamba
Kami ay nagdiriwang
Ika'y nananahan sa 'ming kalagitnaan

Kataas-taasan ang ngalan mo
Lahat ng tuhod luluhod sa'yo
Lahat ng labi ay magsasabing
Hesus ikaw ang Panginoon

Kataas-taasan ang ngalan mo
Lahat ng tuhod luluhod sa'yo
Lahat ng labi ay magsasabing
Hesus ikaw ang Panginoon

Naghahari ka (naghahari ka)
Kaharian mo'y hinding hindi magwawakas (hindi magwawakas)
Sa'yo ay magpupugay (sa'yo Ama)
Ang mga hari ng lahat ng bansa


Kataas-taasan ang ngalan mo (kataas-taasan ang ngalan mo)
O Hesus aming Diyos (lahat ng tuhod luluhod sa'yo)
Lahat ng labi ay magsasabing (magsasabing)
Hesus ikaw ang Panginoon (ikaw ang Panginoon)

Kataas-taasan ang ngalan mo
Lahat ng tuhod luluhod sa'yo
Lahat ng labi ay magsasabing
Hesus ikaw ang Panginoon

Kabutihan mo ay walang hanggan
Kami ay inihanay sa'yong katagumpayan

Kataas-taasan ang ngalan mo
Lahat ng tuhod luluhod sa'yo
Lahat ng labi ay magsasabing
Hesus ikaw ang Panginoon

Kataas-taasan ang ngalan mo (ikaw ang kataas-taasan)
Lahat ng tuhod luluhod sa'yo (aming Diyos)
Lahat ng labi ay magsasabing
Hesus ikaw ang Panginoon (Hesus ikaw ang Panginoon)

Hesus ikaw ang Panginoon (walang katakutan)
Hesus ikaw ang Panginoon (Panginoon)

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind