Laas Unltd. - AAA

Ah, blonder dünner Junge wie Bill Kaulitz
Drei weiße Streifen aufm Sneaker, das' ein Clownfisch
Petting mit nur einem Finger, das' ein Mausklick
Ze...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.