Donna Cruz - Sa Ngalan Ng Pag-Ibig

Narito ang buhay ko
Nilalaan lamang sa yo
At hindi magbabago
Ang pintig nitong puso
Pagkat sa'yo lamang inalay
Ang pag-ibig kong tunay

Sa ngalan ng p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.