Donna Cruz - Hulog Ng Langit

Lahat ay gagawin para sa'yo
Ganyan ang alay na pag-ibig ko
Kahit ang dagat ay aking tatawirin
Ang ulap may akin aabutin
Sa 'yo'y walang hindi kayang g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.