Donna Cruz - Ikaw Pala Yon

Nasasabik akong makita ka
Nais kong mahagkan at mayakap kita
Kung ang larawan mo ay kayang ipinta
Sana matagal ko ng ginawa

Ng dumating ka sa'king bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.