Donna Cruz - Tayo Lang Dalawa

Ngayon ko lamang nadama
Pag-ibig na naiiba
Pagmamahal na alay mo'y
Walang kasing ganda
Wala ng hahanapin pa
Lahat na yata'y na sa iyo
Pagka asahan mo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.