Donna Cruz - Nagkabungguan Nagkatinginan

Bakit di nawawala
Ang anyo ng iyong mukha
Magmula ng makita kita
Sa isipan maging sa alaala
Ay ikaw palagi ang nakikita

Kahit di sabihin pa
Kahit di ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.