Donna Cruz - Pakiusap

Wala na ngang iba ngayon sa puso ko
Mula ng makilala ko ang tulad mo
Dahil di ko pansin ang iyong paglalambing
Pag ibig na pla ang di para sa akin
Lig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.