Donna Cruz - Sa Ilalim Ng Unan

Bago matulog t'wing gabi
May isang bagay akong tinatabi
Mahalaga sa akin
At kapiling kong lagi
Ang isip ko'y naglalakbay
Patungo sa iyo
At ang larawan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.