Donna Cruz - Miss Kita Kung Christmas

Ang disyembre ko ay malungkot
Pagkat miss kita
Anumang pilit kong magsaya
Miss kita kung Christmas

Kahit nasaan ako
Pabaling-baling ng tingin
Walang ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.