Simge Pınar - Baktım Olmadı

Bir kere yanlış yapsam n'olacak
Bir hayat var kurtulacak
Milyonlarca seçenek etrafında
Yüzecek suyun altında bembeyaz görünecek

Lalala, lalala, baktı...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.