Canozan - Sor Toprağa

Adeta uyuşmuş beynin hırsından
Ama yok inan mutluluğu satın alan
Daima neden meşgulsün hep yaman
Çelişkiler içinde kafan

Bu nedenle zaman kaybettin d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.