Lionel Ferro - Sirena

Yo sueño que
Tú y yo estamos pasándola rico
Tomando el sol, amor
En una playa de Puerto Rico
Solos tirados en la arena
Esperando la llegada de l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.