Ala Jaza - Oh Bebe

Me hizo sentir en la cama como un Dios
Y un diablo a la vez
Nos entregamos sin pensarlo
Sin saber quien era quien

Tú me desnudaste sin mas te tr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.