Nelli Matula - Tikkei

Sä voitat aina väittelyt
Mut jos sä tietäisit milt musta tuntuu nyt, mmm
Et suutelis ja kääntäis vain sun kylkee
Tuliks sulle mieleenkään, et ehkä ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.