S.P. Balasubrahmanyam - सरस्वती श्लोक (या कुंदेन्दू तुषार )

या कुन्देन्दु
तुषारहारधवला
या कुन्देन्दु
तुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता
या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना
या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभि र्देवैः सदा पूजिता
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभि र्देवैः सदा पूजिता
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा

Lyrics licensed by LyricFind