जस्टीना डिसुझा - गल्यान सांखली सोन्याची
Overige artiesten: उत्तरा केळकर बेनी फर्नाडिस L.E.O. Leo王 Hemant गोला उत्तरा केळकर Uttara Kelkar Gölä हेमंत

गल्यान सांखली सोन्याची ही पोरी कोना ची
गल्यान सांखली सोन्याची ही पोरी कोना ची
गल्यान सांखली सोन्याची ही पोरी कोना ची
गल्यान सांखली सोन्याची ही पोरी को...

Lyrics licensed by LyricFind