Fuego - Ya Te Olvide

Te puede olvidar por que yo me olvide no se pa' que llorar
No se por que sigue después de lo que
Hiciste ahora quieres volver pero ya yo no te quie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.