Joe Dassin - Depuis L’Année Dernière

Il y a des soirs où j'ai envie
De ne pas rentrer à l'hôtel
Où j'ai besoin de traîner dans la nuit
Quand on est seul, toutes les filles sont belles ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.