Peret - Borriquito

Borriquito como tu
Tu-are you-are you
Que no sabes ni la you
Tu-are you-are you

Borriquito como tu
Tu-are you-are you
Yo se mas que tu

A=A
E=E
I=l
O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.