Bernhard Brink - Blondes Wunder

Deine Augen
Heiß wie Feuer.
Wie do gehst
Ein Abenteuer.
Ein Wunder
Ein blondes Wunder.
Weckst in mir die schönsten Träume.
Selbst I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.