Viejas Locas - Aunque a Nadie Ya le Importe

Quien, quien, quien podra ayudarme ahora?
no hay nadie que quiera en esta ciudad
si tan slo pudiera quedarme dormido
why no volver a despertar
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.