Danny Fernandes - Curious

Santana aiit
Mr danny fernandez ya dig
Its goin downn

I'm curious
I'm curious
Baby I'm curious
I'm curious

[verse 1]
Lady, yeah, when I walked into ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.