Herrenmagazin - Geröll

Die Nacht weicht deinem Kater
Und du schreckst davor zurück
Vor der Erinnerung des abends
Doch du hast damit kein Glück
Zu laut sind die Dämonen
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.