Herrenmagazin - Dein Wort

Der Rhythmus verliert sich im Gewühl
Du formulierst ein seltsames Gefühl
Als wäre ich ein Fremder
Als wäre alles leer
Als gelte es am Ende
Unsre ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.