Herrenmagazin - Frösche

Deine Gedanken sind lebhaft
So wie Frösche im Sprung
Doch bleibt ihr Heimat
Ein stinkender Sumpf
Diese Kehlen sind staubig
Und die Wörter so zäh ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.