Christina Aguilera - Por Siempre Tú

Cuando estoy por caer
Yo sé que tu amor me volverá a socorrer
Venceré el temor
Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo
En el dolor y e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.