Royal Concertgebouw Orchestra - Sort Of Revolution

Come so far feel so real

All this time I've waited for you
And who we are where were goin' too
All this time preparing for it

Mmmmmmm
Come so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.