Camela - Dime Que Me Quieres

Hoy de ti
Necesito un poco más,
No me basta con tenerte,
No me quiero conformar.
Déjame,
Que te quiero acariciar,
No te he visto en un minuto
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.