Camela - No le Busques Mas

Otra vez sin él
Dime por qué tienes que aguantar
Nunca aprenderás
Te dije que contigo no iba a estar
Tú le das amor
y él no se molesta ni en llam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.