Camela - Que Sera de Mi

¿Dónde vas?
Ya lo has decidido
No me das tiempo para hablar
Aún lo podemos arreglar
Una vez más
Te lo suplico
Dame una oportunidad
Y nunca te a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.