Camela - Concedeme Este Deseo

Haré un año que vivo sin ti
Por mi mal comportamiento
La tristeza se apodera de mí
¡Cuánto de ti me acuerdo!
En mis sueños te empiezo a buscar
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.