Cochi e Renato - Canzone intelligente

Iattattà trr
iattattà trr
iattattà trr tan tan tan
iattattà trr
iattattà trr
iattattà trr

Mi piacerebbe cantar
una canzone intelligente
che segua un ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.