Letzte Instanz - Tränen aus Stein

Deine Sprache, eiskalt
Deine Hand zur Faust geballt
Das Paradies ist abgebrannt
Deine Fratze, kein Gesicht
Schrei mich nieder, hasse mich
Zerreib...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.