Letzte Instanz - Tageslicht

Unsere Träume waren auf Schall und Rauch gebaut
Doch deine Kälte wärmte mich
War'n uns endlos fremd, doch so vertraut
Doch deine Wärme quälte mich ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.