Letzte Instanz - Weiß wie der Schnee

Durch den Nebel hallt mein Schrei
Ein kurzer Schmerz, es wird so kalt
Alles zieht an mir vorbei und zieht mich in die Dunkelheit

Hältst noch im...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.