Letzte Instanz - Unsere Tage

Regen stirbt auf dem Asphalt
Es spiegelt sich die junge Nacht
Menschen Schritte sind verhallt
Alles schläft doch ich bin wach
Die Gedanken sind en...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.