Letzte Instanz - Steh Auf!

Vom Westen weht ein kalter Wind, ein Tief hat dich gepackt
Vergessen, wer wir wirklich sind, werden wir nicht mehr satt
Zu viel gesehen, zu viel geh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.