Baby Rasta - Quieres Enamorarme

Y yo se cuales son tus intenciones
Quiere que enchularme
Pa' después amarrarme
Tranquila bebe
Que de ti yo no voy a dejarme

Quieres enamor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.