Alain Barrière - A Regarder La Mer

Et je reste des heures à regarder la mer
Le coeur abasourdi, les pensées de travers
Et je ne comprends rien à ce triste univers
Tout est couleur de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.