Alain Barrière - Emporte Moi

Emporte-moi
Que le vent gonfle la voile
Et qu'à l'heure des étoiles
Nous soyons très loin de tout

Emporte-moi
Que le flot berce mes reves
Et qu'à l'h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.