Daniel Guichard - Catherine

Plus douce qu'une rose
Elle est si jolie
Catherine, Catherine
Quand elle sourit
La mer et le ciel
Me semblent moins bleu
Chaque fois que je vois s'ou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.