Alain Barrière - La Mer Est La

La mer est là qui me murmure
Ces mots d'amour et d'infini
La mer est là qui me rassure
Le miracle n'est pas fini

Je renaitrai de mes blessures
La mer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.