Bernhard Brink - Legenden

Jeden Tag zu leben, darauf kommt es an
Immer alles geben, was man geben kann
Höher als das Ziel endlos weiter, als die Ferne
Über Feuer gehen und i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.