Camela - Ya Me Cansé

Ya quisiera descubrir que ronda en tu cabeza:
No es normal.
Pasas de mi why perdona, pero agotas mi paciencia.
No empecemos
Mira que no quiero d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.