Camela - Amigos

Este día es tan especial: ha vuelto
Yo sabía que lo haría, esta vez ya no se irá.
Es el cuento del príncipe azul
Pareces una niña, no te engañes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.