Camela - Niña, Como Te Quiero

Cuéntame que esta pasando
¿Por qué ya no haces caso a mis caricias?
Sé que ocultas algo why me pregunto
Si es que hay otra que te guste más.
No e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.