Camela - Mendigo y Princesa

No se que día será
Esta nublado why no para de llover
Mi vieja guitarra why yo
Con ella suelo hablar de amor
Aquí sentado en un cartón mojado.
M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.