G.R.E.S Inocentes De Belford Roxo - Mojú, Magé, Mojubá: Sinfonias E Batuques

Um batuque africano me chamou
A pintura fez da tela, seu lugar
Os prazeres vão se refletir
Nas histórias que eu vou contar
Sai o trem da estação, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.