Duy quang - Tôi đã gặp

Tôi đã gặp anh người trai lính chiến hiên ngang
Tôi đã gặp em người em má thắm xinh xinh
Tôi đã gặp anh người trai lính chiến hiên ngang
Tôi đã gặp em người em má thắm xinh xinh

Tôi đã gặp anh người anh quá hiên ngang
Đi xây cuộc đời vì lứa tuổi đôi mươi
Biên cương xa xôi anh vì yêu sông núi
Đem vinh quang gieo ngàn nơi

Tôi đã gặp em chiều nao chốn quê xưa
Lúa ngô hai mùa chờ bóng người xa xưa
Quê hương thân yêu em về vui khoai sắn
Hay bên nương dâu ban chiều

Gặp nhau cầm tay nói vài câu
Thương mến trao nhau anh đi về đâu
Rừng sâu đèo cao dốc đèo nao hiểm nguy
Chớ sờn bền tâm tranh đấu

Gặp nhau rồi thương nhớ dài nhau
Nhớ lúc ra đi không vương sầu chi
Ngày mai ngày sông núi vẻ vang niềm vui
Xóm làng lời hát vang vang

Tôi nhớ nhiều khi gặp nhau biết nhau chi
Nhớ bao nhiêu người vì xóm làng ra đi
Đem thân nam nhi vui cuộc đời sương gió
Quên đi bao câu từ ly


Trên khắp nẻo đường đất nước mến yêu
Ta biết nhau đây rồi lại tháng ngày phôi pha
Nhưng vui đi anh mai bình yên sông núi
Ta chung vui câu thanh bình

Gặp nhau cầm tay nói vài câu
Thương mến trao nhau anh đi về đâu (anh đi về đâu đi về đâu)
Rừng sâu đèo cao dốc đèo nao hiểm nguy
Chớ sờn bền tâm tranh đấu

Gặp nhau rồi thương nhớ dài nhau
Nhớ lúc ra đi không vương sầu chi (không vương sầu chi vương sầu chi)
Ngày mai ngày sông núi vẻ vang niềm vui
Xóm làng lời hát vang vang

Tôi nhớ nhiều khi gặp nhau biết nhau chi
Nhớ bao nhiêu người vì xóm làng ra đi
Đem thân nam nhi vui cuộc đời sương gió
Quên đi bao câu từ ly

Trên khắp nẻo đường đất nước mến yêu
Ta biết nhau đây rồi lại tháng ngày phôi pha
Nhưng vui đi anh mai bình yên sông núi
Ta chung vui câu thanh bình

Tôi đã gặp anh người trai lính chiến hiên ngang
Tôi đã gặp em người em má thắm xinh xinh
Tôi đã gặp anh người trai lính chiến hiên ngang
Tôi đã gặp anh người anh tôi đã gặp anh

Lyrics licensed by LyricFind